Båtavgift

Motsvarar avgift för en anmäld båt exklusive kapten.