Anmälan poker run åland 2021

När anmälan är skickad kommer ni att få en bekräftelse med ytterligare information på angiven mail. Det kommer även finnas möjlighet att betala avgiften på plats i Mariehamn.

För att underlätta för Wemarin när de hjälper er att få in rutten i GPSen ber vi er att fylla i fältet som frågar efter GPS. Är ni inte intresserade att få hjälp eller fixar det själv genom att ladda ner .gpx filen så lämnar ni fältet tomt.

Följande kriterier måste uppfyllas för att anmälan skall godkännas:
– Minst 24 fot.
– Båten ska ha “rätt stuk” (powerboat).
– Båten ska ha en giltig försäkring.

Undantag kan ges. Om ni vill ansöka om undantag så ber vi er att skicka ett mail till [email protected] där ni ska bifoga en bild och information om er båt.

 Regler

POKER RUN ÅLAND 2021 REGLER

Obligatorisk närvaro för förare vid förarmötet. Vid frånvaro utesluts aktuellt ekipage, deltagaravgiften återfås ej.

Obligatoriskt alkotest i samband med förarmötet, förare ska blåsa 0,0% för att få delta i evenemanget, deltagaravgiften återfås ej om alkoholpåverkan har konstaterats. Förare får ej vara alkoholpåverkade under färd.

Alla deltagare måste använda flytväst under färd.

Varje båt ska ha en brandsläckare (2kg) + ett släprep på 20 meter.

Allmänna hastighetsbegränsningar och övriga sjöregler ska följas.

Samtliga deltagande ska följa förutbestämd rutt. Meddela arrangörerna vid avbruten rutt.

Ingen passerar masterbåten så länge flaggan är hög.

Vid de platser där hastigheten sänks ska alla i båten lyfta upp handen för att observera bakomliggande båtar på detta.

Håll avstånd till deltagande båtar och åskådare.

Dödmansgrepp ska vara på under hela rutten för andras säkerhet.

Varje båt ska ha minst en telefon med sig för snabbt kunna kontakta sjöräddningen vid nödläge.

Varje besättning är skyldig att hjälpa dem i nöd med hänvisning till sjöfartslagen.

Deltagande sker på egen risk.

Poker Run Åland förbehåller sig rätten att ändra på reglerna.

  • Ange märke, modell och form av sjökort
  • Dra filer hit eller

    Årets anmälningar

    Nedan finner ni de Team som anmält sig. Hoppas vi även ser dig i sommar!